slajd.jpeg
Shadow

Zasady segregacji odpadów


Segregacja śmieci to sortowanie i oddzielenie odpadów, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli surowców wtórnych od odpadów, których już w żaden sposób nie można wykorzystać.

Podczas sortowania klasyfikujemy odpady do konkretnej grupy: metale i tworzywa sztucznepapierszkłoodpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane.
Metody segregacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 


icon plastic

Żółty pojemnik (lub worek)

- przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, drobne metale i opakowania wielomateriałowe

WRZUCAMY:

 • plastikowe butelki z zakrętkami,
 • puste pojemniki po kosmetykach i środkach czystości,
 • opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe torebki, folie, woreczki i reklamówki,
 • plastikowe naczynia (np. kubki, talerzyki),
 • drobny złom (puszki po konserwach, napojach),
 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • kartony po mleku i sokach oraz inne opakowania wielomateriałowe.
 • zgniecione kartony po sokach i mleku (tetra-pak).

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach silnikowych,
 • opakowań i butelek po lekach,
 • opakowań i butelek po smarach, farbach, lakierach, płynach chłodniczych, środkach ochrony roślin,
 • styropianu,
 • opakowań (pojemniki) po olejach spożywczych,
 • gum,
 • puszek po farbach,
 • baterii,
 • opakowań po aerozolach,
 • sprzętu AGD.

PRZYPOMINAMY

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów. Osoba, która spala odpady z tworzyw sztucznych może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.

PAMIĘTAJ!

 • Opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem.
 • Zdejmij zakrętkę i zgnieć przed wyrzuceniem.
 • Używaj toreb wielokrotnego użytku.
 • Nadmiar odpadów z tworzyw sztucznych można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.

 


icon papier

Niebieski pojemnik (lub worek)

- przeznaczony na odpady komunalne z papieru i tektury

WRZUCAMY:

 • gazety i czasopisma,
 • katalogi i prospekty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy,
 • karton i tekturę.

NIE WRZUCAMY:

 • papieru zatłuszczonego, brudnego, wilgotnego i zapleśniałego,
 • papieru z folią i klejem,
 • kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 • papieru fotograficznego i termicznego (kalki, papier termiczny i faksowy),
 • papieru przebitkowego (rachunków i faktur),
 • artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, chusteczek higienicznych),
 • opakowań po klejach i zaprawach budowlanych,
 • tapet.

PAMIĘTAJ!

 • Zgniataj opakowanie przed wyrzuceniem.
 • Używaj toreb wielokrotnego użytku.
 • Zapisuj i drukuj dwustronnie.
 • Nadmiar odpadów z papieru i tektury można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5 w Nysie.

 


icon szklo

Zielony pojemnik (lub worek)

- przeznaczony na odpady komunalne ze szkła

WRZUCAMY:

 • puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • inne szklane opakowania.

NIE WRZUCAMY:

 • szkła kryształowego,
 • naczyń żaroodpornych,
 • ceramiki (porcelany, doniczek, misek, talerzy, fajansu) naczyń typu arco,
 • szyb okiennych i samochodowych,
 • szkła zbrojonego,
 • luster,
 • żarówek i świetlówek,
 • kineskopów, izolatorów.

PAMIĘTAJ!

 • opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem,
 • zakrętki i kapsle wrzuć do pojemnika / worka w kolorze żółtym,
 • nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika,
 • nadmiar odpadów z szkła można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5 w Nysie.

  


icon bio

Brązowy pojemnik (lub worek)

- przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zielonych

WRZUCAMY:

 • niewykorzystane, miękkie części uprawianych roślin,
 • ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
 • odpady po owocach i warzywach,
 • obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
 • resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
 • fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,
 • skorupki od jajek.

NIE WRZUCAMY:

 • mięsa, kości, ryb,
 • gotowanych warzyw,
 • zepsutej żywności,
 • płynnych resztek jedzenia,
 • bardzo tłustego i bardzo słonego jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
 • papieru, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.

PAMIĘTAJ!

 • Odpady powinny być wyrzucone bez opakowań, tj. worków, siatek, słoików, pudełek

 


icon zmieszane

Czarny lub szary pojemnik

- odpady, które pozostały po segregacji / z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

WRZUCAMY:

to, czego nie udało się wyselekcjonować, np.
 • styropian,
 • popiół,
 • odzież,
 • odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane itp.),
 • gumy,
 • kalka techniczna, papier termiczny, tapety,
 • porcelana, fajans, szkło stołowe, ceramika,
 • lustra, szyby,
 • przeterminowana żywność,
 • pozostałe odpady, nie będące odpadami niebezpiecznymi, których nie można posortować.

NIE WRZUCAMY:

 • odpadów segregowanych,
 • odpadów z remontu i budowy,
 • gorącego popiołu i żużla,
 • śniegu, lodu,
 • substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
 • przeterminowanych leków, zuzytych igieł, strzykawek,
 • zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów,
 • innych odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów wielkogabarytowych.

NIE SPALAMY:

 • w piecach domowych!

PRZYPOMINAMY!

 • Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r.) - podlega karze grzywny. [art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)]

 icon pszok

Odpady, które można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do wyznaczonych punktów


Odpady wielkogabarytowe

- to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

ODDAJEMY:

 • elementy wyposażenia mieszkań, np.:
  • meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,
  • materace,
  • pościel;
 • zepsute wózki dziecięce,
 • rowery,
 • inne przedmioty dużych rozmiarów.

NIE ODBIERAMY:

 • części samochodowych oraz odpadów budowlanych.

PRZYPOMINAMY!

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów. Osoba, która spala odpady  może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
 • Mebli nie wolno spalać
  Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska i człowieka, m.in.: dioksyny, furany, tlenki i pyły. Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

 


Zużyte opony

- zużyte opony (z samochodów osobowych, rowerów)

WRZUCAMY:

 • dętki i opony rowerowe,
 • dętki i opony wyłącznie z samochodów osobowych.

PAMIĘTAJ!

 • Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych oraz w instalacjach do tego nieprzystosowanych! Paląc opony powodujesz uwalnianie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji, często rakotwórczych!!!
 • Osoba, która spala odpady może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych. Do elektrośmieci zaliczamy np.:

 • wszelki komplentny sprzęt AGD (pralki, suszarki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery itp),
 • gadżety elektroniczne,
 • telefony,
 • telewizory,
 • komputery,
 • drukarki,
 • odbiorniki radiowe, odtwarzacze video,
 • płyty CD i DVD,
 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • wiertarki,
 • zegarki,
 • świetlówki,
 • żarówki energooszczędne,
 • instrumenty muzyczne.

ODDAJEMY:

 • w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt;
 • samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.

Czy wiesz, że masz również prawo nieodpłatnie oddać:

 • zużyty sprzęt do punktu zbiórki lub przy zakupie nowego „1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory w placówkach handlowych.

PRZYPOMINAMY!

 • Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
 • Kto wbrew zakazowi  umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

 


 

Zużyte baterie i drobne akumulatory

- oddajemy do PSZOK lub do punktów zbiórki baterii

GROMADZIMY:

 • w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów,
 • w specjalnych pojemnikach ("kieszeniach") przytwierdzonych do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 • w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych, instytucjach publicznych,
 • samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.

PAMIĘTAJ !!!

 • Baterii nie wolno wrzucać do kosza. Zawierają one metale ciężkie takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz inne toksyczne substancje, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich właściwe zbieranie i unieszkodliwianie

 


 

Odpady z budowy, remontów i demontażu


Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budowlanych i remontowych, należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach lub workach uniemożliwiających pylenie, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości.

ODDAJEMY:

 • beton i gruz betonowy,
 • gruz ceglany,
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitariaty, armatura  itp.,
 • drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie, itp.,
 • szkło: szyby okienne, szkło butelkowe, itp.,
 • tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, itp.

WAŻNE !

 • Nie spalamy odpadóww piecach domowych
 • Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne (niesegregowane oraz segregowane) gruzu budowlanego, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów.
 • Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 0,12 m3 i załadunku do 0,1 Mg albo zlecić ich wywóz  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „EKOM” w Nysie, za dodatkową opłatą.

 • W GPSZOK nie będą przymowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest.

 • Przypominamy !!
  Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r.) - podlega karze grzywny. [art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)]

 

 


Przydomowy kompostownik na  odpady biodegradowalne

DO KOMPOSTOWNIKA WRZUCAMY:

 • odpady kuchenne i ogrodowe, takie jak np:
  • resztki owoców i warzyw,
  • resztki roślinne,
  • rozgniecione skorupki z jaj,
  • fusy z kawy i herbaty,
 • gałązki żywopłotów,
 • ziemię z doniczek i skrzynek,
 • przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę,
 • nadziemne części chwastów,
 • słomę i siano.

NIE WRZUCAMY:

 • mięsnych odpadów kuchennych i kości,
 • kamieni,
 • popiołu,
 • gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Zasady skutecznego kompostowania:

 • Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu.
 • Pamiętaj o mieszaniu kompostu.
 • Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć.
 • Pilnuj wilgotności kompostownika - suchy zroś wodą.
 • Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu.
 • Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach - tzw. wytłoczkami.
 • Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka.